Black Ribbon

เครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม

ร่วมมือ ร่วมใจ นำพาอุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม

มาตรการภาครัฐ

มาตรการภาครัฐ

ไม่ควรพลาดโอกาสดีดีที่จะใช้ประโยชน์ความช่วยเหลือหลากหลายที่ภาครัฐจัดให้
ทั้งอุดหนุนค่าใช้จ่าย ลดหย่อนภาษี เติมเต็มเทคโนโลยีและบุคลากรวิจัยที่ขาดแคลน ให้โอกาสเข้าถึงการจัดซื้อภาครัฐ และช่วยส่งเสริมตลาดทุกภาคส่วน ฯลฯ ...
แหล่งบริการ

แหล่งบริการ

มารู้จักกับแหล่งบริการหลากหลายทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา
ใครดูแลนโยบายส่งเสริมนวัตกรรม ใครเป็นแหล่งทุน แหล่งวิจัยพัฒนา แหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ส่งเสริมการตลาด ฯลฯ ... พร้อมช่องทางติดต่อเข้าถึง
ต่อยอดงานวิจัย

ต่อยอดงานวิจัย

จุดประกายโอกาสธุรกิจเพื่ออนาคต ด้วยผลงานวิจัยพร้อมใช้จากฝีมือนักวิจัยไทย ที่ผ่านการกลั่นกรองและทดสอบประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีแล้ว นำมาสื่อสารสู่ผู้สนใจลงทุนด้วยรูปแบบและภาษาเชิงธุรกิจที่กระชับเข้าใจง่าย
ตัวอย่างความสำเร็จ

ตัวอย่างความสำเร็จ

เรียนลัดจากประสบการณ์จริงในการสร้างสรรค์สินค้านวัตกรรมจนประสบความสำเร็จเชิงพาณิชย์
จุดเริ่มต้นของความคิด การฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยี การระดมทุน การร่วมมือระหว่างนักอุตสาหกรรมกับนักวิจัย การนำสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด ฯลฯ
การจัดการนวัตกรรม

การจัดการนวัตกรรม

แนะนำบทความ หนังสือ และสื่อเรียนรู้อื่น ๆ ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับแนวทางจัดการนวัตกรรมเพื่อความสำเร็จเชิงพาณิชย์
ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล หรือเสนอแนะ
แนวกิจกรรมเครือข่ายฯ
ทิศทางพัฒนาอุตสาหกรรม
ข้อควรปรับปรุงมาตรการและบริการ
ฯลฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงดีอีได้ทัพหน้า “ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์” เปลี่ยนประเทศสู่สังคมดิจิทัล

กระทรวงดีอีได้ทัพหน้า “ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์” เปลี่ยนประเทศสู่สังคมดิจิทัล

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2560 ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

อ่านต่อ...

สวนมะม่วงกำไร ตัวอย่างการต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้สำเร็จ

สวนมะม่วงกำไร ตัวอย่างการต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้สำเร็จ

"น้ำมะม่วงกำไร" ต่อยอดธุรกิจ จากรุ่นพ่อสู่ลูกดันโกอินเตอร์

การต่อยอดธุรกิจ ถือเป็นจุดสำคัญของทางรอดของธุรกิจ ที่ผา่นมา ผลการวิจัยระบุว่าส่วนหนึ่ง การทำธุรกิจครอบครัวไม่สามารถอยู่รอด ส่งต่อให้รุ่นต่อมาได้ เหตุผลสำคัญมาจากการไม่พัฒนาผลิตภัณฑ์ รุ่นพ่อทำแบบไหน รุ่นลูกก็ไม่คิดพัฒนาต่อยอด ขายแบบเดิมๆ ไม่ทันตามยุคสมัย ส่งผลให้สุดท้ายไปไม่รอด

อ่านต่อ...

ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0

ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0

สตาร์ทอัพธุรกิจเกษตรอาหารเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0 เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่เน้นเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และภาคบริการ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกหลายแห่งได้ร่วมกันจัดขึ้น

อ่านต่อ...

ต่อยอด Young Smart Farmer มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0

ต่อยอด Young Smart Farmer มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สถาบันอาหาร สำนักงานคณะกรรการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0

อ่านต่อ...

นวัตกรรมคนไทยแก้ไขปัญหา

นวัตกรรมคนไทยแก้ไขปัญหา "หัวใจมีรูรั่ว" ไม่ต้องผ่าตัด

มจธ.คิดอุปกรณ์อุดผนังหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด ช่วยให้ผู้ป่วยเจ็บตัวน้อยลงและพักฟื้นในโรงพยาบาลเพียง 1-2 วันก็สามารถกลับบ้านได้
ผศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล และทีมนักวิจัย Smart Lab มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เผยผลงานของ Smart Lab มจธ. ว่าสามารถสร้างอุปกรณ์อุดผนังหัวใจเพื่อใช้ในการรักษา สามารถปิดรูรั่วหัวใจได้โดยไม่ต้องผ่าตัดได้สำเร็จ ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวเป็นการคิดค้นสร้างอุปกรณ์อุดผนังหัวใจ (Occluder) เพื่อทำหน้าที่คล้ายกับเป็นร่ม 2 ชั้นประกบกันเพื่อปิดรูรั่วโดยการใส่สายอุปกรณ์ขนาดเล็กเข้าไปทางเส้นเลือดใหญ่บริเวณหน้าขา

อ่านต่อ...

ชู “เส้นใยกัญชง” วัตถุดิบสิ่งทอสร้างสรรค์ปีนี้

ชู “เส้นใยกัญชง” วัตถุดิบสิ่งทอสร้างสรรค์ปีนี้

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชูเส้นใยกัญชง วัตถุดิบสิ่งทอสร้างสรรค์ ตอบโจทย์กระแสการเลือกหาวัสดุใหม่ของแบรนด์ระดับโลก และกระแสรักธรรมชาติของผู้บริโภคปี 2017 ล่าสุดกัญชงได้รับอนุญาตให้ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจได้แล้วในไทย บนพื้นที่ 15 อำเภอ 6 จังหวัดของภาคเหนือ เชื่อจะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและนักออกแบบสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงผลิตภัณฑ์แฟชั่นอื่น

อ่านต่อ...