Black Ribbon

เครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม

ร่วมมือ ร่วมใจ นำพาอุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม

มาตรการภาครัฐ

มาตรการภาครัฐ

ไม่ควรพลาดโอกาสดีดีที่จะใช้ประโยชน์ความช่วยเหลือหลากหลายที่ภาครัฐจัดให้
ทั้งอุดหนุนค่าใช้จ่าย ลดหย่อนภาษี เติมเต็มเทคโนโลยีและบุคลากรวิจัยที่ขาดแคลน ให้โอกาสเข้าถึงการจัดซื้อภาครัฐ และช่วยส่งเสริมตลาดทุกภาคส่วน ฯลฯ ...
แหล่งบริการ

แหล่งบริการ

มารู้จักกับแหล่งบริการหลากหลายทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา
ใครดูแลนโยบายส่งเสริมนวัตกรรม ใครเป็นแหล่งทุน แหล่งวิจัยพัฒนา แหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ส่งเสริมการตลาด ฯลฯ ... พร้อมช่องทางติดต่อเข้าถึง
ต่อยอดงานวิจัย

ต่อยอดงานวิจัย

จุดประกายโอกาสธุรกิจเพื่ออนาคต ด้วยผลงานวิจัยพร้อมใช้จากฝีมือนักวิจัยไทย ที่ผ่านการกลั่นกรองและทดสอบประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีแล้ว นำมาสื่อสารสู่ผู้สนใจลงทุนด้วยรูปแบบและภาษาเชิงธุรกิจที่กระชับเข้าใจง่าย
ตัวอย่างความสำเร็จ

ตัวอย่างความสำเร็จ

เรียนลัดจากประสบการณ์จริงในการสร้างสรรค์สินค้านวัตกรรมจนประสบความสำเร็จเชิงพาณิชย์
จุดเริ่มต้นของความคิด การฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยี การระดมทุน การร่วมมือระหว่างนักอุตสาหกรรมกับนักวิจัย การนำสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด ฯลฯ
การจัดการนวัตกรรม

การจัดการนวัตกรรม

แนะนำบทความ หนังสือ และสื่อเรียนรู้อื่น ๆ ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับแนวทางจัดการนวัตกรรมเพื่อความสำเร็จเชิงพาณิชย์
ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล หรือเสนอแนะ
แนวกิจกรรมเครือข่ายฯ
ทิศทางพัฒนาอุตสาหกรรม
ข้อควรปรับปรุงมาตรการและบริการ
ฯลฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเปิดตัวโครงการศึกษาตลาด ออกแบบและปรับปรุงมาตรฐานสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน (Home Appliance) สำหรับกลุ่มประเทศ CLMV ภายใต้แนวคิด

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเปิดตัวโครงการศึกษาตลาด ออกแบบและปรับปรุงมาตรฐานสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน (Home Appliance) สำหรับกลุ่มประเทศ CLMV ภายใต้แนวคิด "ASEAN Affordable Living"

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการจัดสัมมนาเปิดตัวโครงการศึกษาตลาด ออกแบบพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน (Home Appliance) สำหรับกลุ่มประเทศ CLMV ภายใต้แนวคิด “ASEAN Affordable Living” ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าเข้าร่วมงานสัมมนานี้ด้วยครับ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

อ่านต่อ...

ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม หัวข้อ ตามรอยพ่อ ... สานต่อแนวคิดนวัตกรรมให้ยั่งยืน

ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม หัวข้อ ตามรอยพ่อ ... สานต่อแนวคิดนวัตกรรมให้ยั่งยืน

ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม หัวข้อ "ตามรอยพ่อ ... สานต่อแนวคิดนวัตกรรมให้ยั่งยืน" วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องสัมมนา 401  ชั้น 4  สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กล้วยน้ำไท) กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ...

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม ภายใต้หัวข้อ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม ภายใต้หัวข้อ "ตามรอยพ่อ ... สานต่อแนวคิดนวัตกรรมให้ยั่งยืน"

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  ขอเชิญ ... ท่านเข้าร่วมงานกิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม ภายใต้หัวข้อ "ตามรอยพ่อ ... สานต่อแนวคิดนวัตกรรมให้ยั่งยืน"  ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องสัมมนา 401  ชั้น 4  สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กล้วยน้ำไท) กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ...

เปิดรับสมัครรอบพิเศษ (รอบที่ 2) เฉพาะผู้ประกอบการแปรรูปเกษตรและอาหารและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เข้าแคมป์ Make it Happen

เปิดรับสมัครรอบพิเศษ (รอบที่ 2) เฉพาะผู้ประกอบการแปรรูปเกษตรและอาหารและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เข้าแคมป์ Make it Happen

เปิดรับสมัครรอบพิเศษ (รอบที่ 2) เฉพาะผู้ประกอบการแปรรูปเกษตรและอาหารและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เข้าแคมป์
Make it Happen ที่ จ.อุบลราชธานี 4วัน 3 คืน วันที่ 13 – 16 ธันวาคม พ.ศ.2559
รายละเอียดตาม Tab ลิงก์ด้านล่าง
(เกษตรกรขอเว้น เนื่องจากโควต้าจาก Young Smart Farmer เต็มแล้ว)

อ่านต่อ...

ประชุมกลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตรและอาหาร

ประชุมกลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตรและอาหาร

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) จัดประชุมด้านนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการด้านเกษตรและอาหาร จำนวน 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มนวัตกรรมมะพร้าว กลุ่มนวัตกรรมแมลง กลุ่มนวัตกรรมกล้วยหอม และกลุ่มนวัตกรรมการจัดการฟาร์มเกษตร ระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมหว้ากอ ชั้น 14 อาคารจตุรัสจามจุรี

อ่านต่อ...

InnoThai ร่วมเดินหน้าประเทศไทย 4.0

InnoThai ร่วมเดินหน้าประเทศไทย 4.0

สมาชิก InnoThai กลุ่ม Agrifood TECH ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอาหารรุ่นใหม่และพี่เลี้ยงจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0 ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อน FOODINNOPOLIS 35 หน่วยงาน ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2559 ณ สวนสวรรค์ รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ...