ตัวอย่างความสำเร็จ

น้ำซอสปรุงรสจากดอกมะพร้าวอินทรีย์ชีวาดี โคโคนัท อะมิโน

บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์น้ำซอสปรุงรสเพื่อสุขภาพ ผลิตจากน้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์โดยกลุ่มเครือข่ายน้ำตาลมะพร้าวอินทรีย์ชีวาดี จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดอุตรดิตถ์ เหมาะกับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ มีโซเดียมน้อยกว่าซอสปรุงรสทั่วไป 45% และเหมาะกับเบาหวาน

1. ชื่อสินค้า: น้ำซอสปรุงรสจากดอกมะพร้าวอินทรีย์ชีวาดี โคโคนัท อะมิโน

2. ชื่อกิจการ: บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด

3. ชื่อโครงการ/ชื่อหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือ:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ทุนคูปองนวัตกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

4. ที่อยู่: 59 หมู่ 6 อาคารพิทักษ์ ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

5. เว็บไซต์: http://www.chiwadi.com/

6. ที่มาความสำเร็จ:
ก่อนที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำซอสปรุงรสจากดอกมะพร้าวนั้น คุณสารภี ยวดยง กรรมการผู้จัดการบริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด ได้มองเห็นถึงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีการทำน้ำหวานจาก ดอกมะพร้าวมาเป็นน้ำตาลมะพร้าวมานานแล้วแต่ชุมชนอัมพวาต้องการเปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างอื่นหรือสร้างรีสอร์ทแบบโฮมสเตย์เพื่อตอบรับนักท่องเที่ยวที่มีเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ทำให้บริษัทฯ ปรารถนาจะสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำน้ำหวานจากดอกมะพร้าวโดยมีการปรับปรุงวิธีการแบบดั้งเดิมให้มีคุณภาพมากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภคมากขึ้น รวมทั้งต้องการรักษาสวนมะพร้าวที่ดีที่สุดให้คงอยู่สำหรับคนรุ่นต่อไป

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมการทำธุรกิจซึ่งมาจากชุมชนอัมพวาและได้นำน้ำหวานจากดอกมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวของชุมชนมารังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายโดยปรับปรุงตั้งแต่การผลิตในฟาร์มไปจนถึงระบบการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในการผลิตสินค้านวัตกรรมซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น น้ำหวานดอกมะพร้าวสควีซ น้ำตาลมะพร้าวทรายทองที่มีใยอาหาร น้ำส้มสายชูหมักไซเดอร์จากดอกมะพร้าวอินทรีย์ น้ำมะพร้าวอินทรีย์สกัดเย็น ซอสปรุงรสจากมะพร้าว น้ำจิ้มปรุงรสจากมะพร้าว เป็นต้น

บริษัท ชีวาดีฯ ได้มุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพจากการเก็บเกี่ยวแบบไร้สารเคมีตามหลักเกษตรอินทรีย์สากลมาตรฐาน USDA และ EU จนกระทั่งได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำหวานดอกมะพร้าวที่ได้รับการรับรอง GMP และวิจัยต่อยอดจนกระทั่งได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ดังต่อไปนี้
1. รองชนะเลิศ ผลงานนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อปี 2554
2. ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 สุดยอดนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งปี ของปี 2555 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. รางวัลวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศจากประธานรัฐสภา เมื่อปี 2555
4. รางวัลชนะเลิศการออกแบบอาหารเชิงนวัตกรรม  จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อปี 2557
5. รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานนวัตกรรมนักประดิษฐ์โลก 2 รางวัล จาก Word Invention Innovation Contest (WiC) ประเทศเกาหลี ได้แก่ รางวัลจากสมาคมนักประดิษฐ์เอเซีย (Asia Inventor Association) และรางวัลจากสมาคมนักประดิษฐ์โลก (World Inventor Association) เมื่อปี 2558
6. รางวัลชนะเลิศการประกวดสินค้าดีเด่นจากสมาคมค้าปลีกประเทศมาเลเซีย เมื่อปี 2558
7. รางวัล Prime Minister Award ประเภท Green Innovation โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อปี 2559
8. รางวัลนวัตกรรม 7 Innovation Awards ประเภทรางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เมื่อปี 2560
9. รางวัล "SME Excellence Award" ในงาน Asean Business Awarding Ceremony 2017 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ประเทศฟิลิปปินส์ 

ที่มา: 1. http://www.7innovationawards.com/award/detail-870
       2. http://www.industry.in.th/dip/companynewsdetails.php?id=1677&uid=39393