• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ประมวลภาพการประชุมระดมสมองของสมาชิกเครือข่าย InnoThai

ข่าว

ประมวลภาพการประชุมระดมสมองของสมาชิกเครือข่าย InnoThai

ประมวลภาพการประชุมระดมสมองของสมาชิกเครือข่าย InnoThai ในหัวข้อ“การบริหารเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรมให้อยู่อย่างยั่งยืน” เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 – 21.30 น. ห้องอาหารริโอ กริลล์ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

news 30 06 17 2

โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คุณอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ เป็นประธานในการประชุม และที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรมและที่ปรึกษาปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คุณสมพิศ มะโน เป็นผู้นำการประชุมระดมสมอง