• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ขอเชิญสมาชิก InnoThai และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ข่าว

ขอเชิญสมาชิก InnoThai และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

งานสัมมนา หัวข้อ Innovation of Medical Device for Thailand 4.0 
(ภายใต้กิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม : InnoThai)
วันพุธที่ 26 ก.ค. 2560 เวลา 8.30-12.00 น. 
ณ ห้องจูปิเตอร์ 8 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดไปสู่การพัฒนานวัตกรรมได้ในเชิงพาณิชย์

agenda 05 07 60
สามารถอ่านรายละเอียดเอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ 

  1. กำหนดการสัมมนา
  2. แบบตอบรับสัมมนา
  3. แผนที่อิมแพค เมืองทองธานี
  4. ผังห้องประชุมอาคารชาเลนเจอร์

ลงทะเบียนสัมมนา ได้ที่ goo.gl/4i2iLo
หรือ ส่งแบบตอบรับ ทางโทรสารหมายเลข 0 2617 1708 หรือ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ภายในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560

ติดต่อ แผนกการมาตรฐาน ฝ่ายหน่วยตรวจ
คุณปาริชาติ กันทะวงศ์ โทรศัพท์ 02 617 1727 ต่อ 221
คุณอัฐพล พิริยประกอบ โทรศัพท์ 02 617 1727 ต่อ 214