• หน้าแรก
  • ข่าว
  • InnoThai ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ “ค่าย Make It Happen Camp #4”

ข่าว

InnoThai ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ “ค่าย Make It Happen Camp #4”

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร สถาบันอาหาร สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ-สมาชิกเครือข่าย InnoThai และกลุ่ม Young Smart Farmer (YSF) Thailand ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0 (Make It Happen Camp #4)

ทั้งนี้ เพื่อให้แนวคิดในการทำธุรกิจเกษตรอาหารยุคใหม่แก่ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นผู้ที่เริ่มต้นถึงทำธุรกิจระยะแรก (beginner to intermediate) ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องรีเจ้นท์บอลรูม โรงแรมรีเจ้นท์ จ.อุบลราชธานี

วิทยากร แขกรับเชิญและผู้เข้ารับการอบรมได้ถ่ายทอดความประทับใจจากการเข้าค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ฯ ไว้ในวิดีโอชุดนี้ https://m.youtube.com/watch?v=49CiLhxVUPY&feature=youtu.be

News19052017

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">News20052017

Cr. - สมาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร (Agricultural Technology & Innovation Association Association: AGTIA)This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">