ต่อยอดงานวิจัย

เราขอแนะนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลัก ได้แก่เว็บไซต์ Research2Biz.com "งานวิจัยใช้จริง...จากหิ้งสู่ห้าง" ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมผลงานวิจัยศักยภาพสูงจากฝีมือนักวิจัยไทย นำมาสื่อสารสู่ผู้สนใจใช้ประโยชน์ด้วยรูปแบบและภาษาเชิงธุรกิจที่กระชับเข้าใจง่าย เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้วิจัยและผู้ประกอบการ นำไปสู่ความร่วมมือต่อยอดและใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (Research Exploitation)

Research2Biz.com ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และโครงการพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.หรือ RRI) ภายใต้ สกว.

Research2Biz.com จำแนกผลงานวิจัยเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ

ผลงานวิจัยพร้อมใช้
เป็นองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ พร้อมถ่ายทอดให้ผู้สนใจนำไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจหรือผลิตเชิงพาณิชย์ อาทิ สูตร กรรมวิธีผลิต กระบวนการ (Process) อุปกรณ์ เครื่องมือ (Tools) หรือผลิตภัณฑ์ (Product)

งานวิจัยเพื่อร่วมพัฒนาต่อยอด
เป็นองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ยังจำเป็นต้องพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่สมบูรณ์ก่อนนำไปใช้ อาทิ การทดสอบ (Testing) การจัดทำต้นแบบ (Prototype) การดำเนินการในระดับนำร่อง (Pilot Scale) หรือการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้หรือตอบสนองความต้องการเชิงเฉพาะ (Specific Development and Applications) เป็นต้น ผู้ที่เข้าร่วมในโครงการนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ ส่วนลดค่าใช้สิทธิในเทคโนโลยี สิทธิเข้าเจรจาเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ก่อนใคร ส่วนแบ่งในผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ

ท่านสามารถคลิกคำ tag (เช่น อาหาร-การเกษตร, การแพทย์-สาธารณสุข, ฯลฯ) ข้างล่างนี้ เพื่อเลือกดูตัวอย่างผลงานวิจัยพร้อมใช้สำหรับแต่ละกลุ่มประเภทธุรกิจ(คลัสเตอร์) และเมื่อท่านชี้(หรือแตะ)ที่ภาพใด จะสามารถคลิกปุ่มเพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการและช่องทางติดต่อในเรื่องนั้น ๆ 

 

สารสกัดใบมะรุมเพื่อลดคอเลสเตอรอล
สารสกัดใบมะรุม
เพื่อลดคอเลสเตอรอล
ที่มา: Research2Biz.com
ขนมขบเคี้ยว “กัมมี่เจลลี่” จากข้าวไทย
ขนมขบเคี้ยว “กัมมี่เจลลี่”
จากข้าวไทย
ที่มา: Research2Biz.com
โปรตีนไฮโดรไลเซทจากข้าวไทย
โปรตีนไฮโดรไลเซท
จากข้าวไทย
ที่มา: Research2Biz.com
ดีเอ็นเอเซ็นเซอร์ ตรวจเชื้อไวรัสรุนแรงในสุกร
ดีเอ็นเอเซ็นเซอร์
ตรวจเชื้อไวรัสรุนแรงในสุกร
ที่มา: Research2Biz.com
แหนมเพื่อสุขภาพ
แหนมเพื่อสุขภาพ
ที่มา: Research2Biz.com
ข้าวเม่ากึ่งสำเร็จรูป
ข้าวเม่ากึ่งสำเร็จรูป
ที่มา: Research2Biz.com
แผ่นแปะสารสกัดกระชายดำ
แผ่นแปะสารสกัดกระชายดำ
ที่มา: Research2Biz.com
ผลิตภัณฑ์ขัดผิวหน้าจากข้าวไทย
ผลิตภัณฑ์ขัดผิวหน้า
จากข้าวไทย
ที่มา: Research2Biz.com
ไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
ไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดิน
ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
ที่มา: Research2Biz.com
การชุบเคลือบสังกะสีประสิทธิภาพสูง
การชุบเคลือบสังกะสี
ประสิทธิภาพสูง
ที่มา: Research2Biz.com
การเพิ่มประสิทธิภาพสารออกฤทธิ์ด้วยแคปซูลระดับไมโครเมตร
การเพิ่มประสิทธิภาพ
สารออกฤทธิ์
ด้วยแคปซูลระดับไมโครเมตร
ที่มา: Research2Biz.com
การเพาะเลี้ยงปลิงทะเลขาวเชิงพาณิชย์
การเพาะเลี้ยง
ปลิงทะเลขาว
เชิงพาณิชย์
ที่มา: Research2Biz.com
การเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือก
การเลี้ยงหอยแมลงภู่
แบบแพเชือก
ที่มา: ResearchBbiz.com
ข้าวมอลต์นึ่งสายพันธุ์ไทยวิตามินบีสูง
ข้าวมอลต์นึ่งสายพันธุ์ไทย
วิตามินบีสูง
ที่มา: Research2Biz.com
ครีมนวดบรรเทาอาการชาและปวดมือเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
ครีมนวดบรรเทาอาการชา
และปวดมือเท้า
ในผู้ป่วยเบาหวาน
ที่มา: Research2Biz.com
ครีมนวดสลายเซลลูไล์จากสารสกัดสมุนไพร
ครีมนวดสลายเซลลูไลท์
จากสารสกัดสมุนไพร
ที่มา: Research2Biz.com
คาร์บอนโฟม วัสดุฉนวนกันความร้อน
คาร์บอนโฟม
วัสดุฉนวนกันความร้อน
ที่มา: Research2Biz.com
คาร์บอนรูพรุนระดับนาโนเมตรสำหรับเก็บประจุไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
คาร์บอนรูพรุนระดับนาโนเมตร
สำหรับเก็บประจุไฟฟ้า
ประสิทธิภาพสูง
ที่มา: Research2Biz.com
คุ้กกี้ช่วยเลิกบุหรี่
คุ้กกี้ช่วยเลิกบุหรี่
ที่มา: Research2Biz.com
เครื่องกำจัดมอดและแมลงในผลผลิตทางการเกษตร
เครื่องกำจัดมอดและแมลง
ในผลผลิตทางการเกษตร
ที่มา: Research2Biz.com
เครื่องช่วยขุดย้ายต้นไม้
เครื่องช่วยขุดย้ายต้นไม้
ที่มา: Research2Biz.com
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องทำน้ำร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์
ที่มา: Research2Biz.com
เครื่องผลิตข้าวกล้องงอกนึ่งชนิดพิเศษ
เครื่องผลิต
ข้าวกล้องงอกนึ่ง
ชนิดพิเศษ
ที่มา: Research2Biz.com
เครื่องวัดความเผ็ด
เครื่องวัดความเผ็ด
ที่มา: Research2Biz.com
เครื่องวัดความเสี่ยงโรคหลอดเลือด(ดำ)อุดตัน
เครื่องวัดความเสี่ยง
โรคหลอดเลือด(ดำ)อุดตัน
ที่มา: Research2Biz.com
เครื่องวัดเนื้อยางแห้งในน้ำยางแบบรวดเร็ว
เครื่องวัดเนื้อยางแห้ง
ในน้ำยางแบบรวดเร็ว
ที่มา: Research2Biz.com
เครื่องอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรด้วยไมโครเวฟ
เครื่องอบแห้ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ด้วยไมโครเวฟ
ที่มา: Research2Biz.com
เจลห้ามเลือดจากแป้งข้าวเจ้า
เจลห้ามเลือด
จากแป้งข้าวเจ้า
ที่มา: Research2Biz.com
ชาหลากชนิดจากสมุนไพรไทย
ชาหลากชนิด
จากสมุนไพรไทย
ที่มา: Research2Biz.com
ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคและส่งเสริมการเติบโตของข้าว
ชีวภัณฑ์ควบคุมโรค
และส่งเสริมการเจริญ
เติบโตของข้าว
ที่มา: Research2Biz.com
ชีวภัณฑ์แบคทีเรียเพื่อส่งเสริมการเติบโตของพืช
ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย
เพื่อส่งเสริม
การเติบโตของพืช
ที่มา: Research2Biz.com
ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคในผักไฮโดรโพนิกส์
ชีวภัณฑ์ป้องกันโรค
ในผักไฮโดรโพนิกส์
ที่มา: Research2Biz.com
ชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารแบบรวดเร็ว
ชุดตรวจเชื้อแบคทีเรีย
ก่อโรคทางเดินอาหาร
แบบรวดเร็ว
ที่มา: Research2Biz.com
ชุดตรวจสอบไวรัสกล้วยไม้อย่างง่าย
ชุดตรวจสอบ
ไวรัสกล้วยไม้
อย่างง่าย
ที่มา: Research2Biz.com
ชุดตรวจไส้เดือนฝอยในพรรณไม้น้ำ
ชุดตรวจไส้เดือนฝอย
ในพรรณไม้น้ำ
ที่มา: Research2Biz.com
ชุดทดสอบธาตุสังกะสีภาคสนาม
ชุดทดสอบธาตุสังกะสี
ภาคสนาม
ที่มา: Research2Biz.com
ชุดทดสอบโลหะหนักชนิดพกพา
ชุดทดสอบโลหะหนัก
ชนิดพกพา
ที่มา: Research2Biz.com
ชุดวัดสารต้านอนุมูลอิสระ(โพลิฟีนอล)ในชา
ชุดวัดสารต้านอนุมูลอิสระ
(โพลิฟีนอล)ในชา
ที่มา: Research2Biz.com
ชุดวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำยางธรรมชาติ
ชุดวิเคราะห์
เพื่อควบคุมคุณภาพ
น้ำยางธรรมชาติ
ที่มา: Research2Biz.com
ดินปั้นเล่นสำหรับเด็ก
ดินปั้นเล่นสำหรับเด็ก
ที่มา: Research2Biz.com
ถุงมือยางกลิ่นหอม
ถุงมือยางกลิ่นหอม
ที่มา: Research2Biz.com
เทคโนโลยีเคลือบสระด้วยน้ำยางธรรมชาติ
เทคโนโลยีเคลือบสระ
ด้วยน้ำยางธรรมชาติ
ที่มา: Research2Biz.com
เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด
เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด
ที่มา: Research2Biz.com
เทคโนโลยีผลิตน้ำยางข้นต้นทุนต่ำ
เทคโนโลยีผลิตน้ำยางข้น
ต้นทุนต่ำ
ที่มา: Research2Biz.com
เทคโนโลยีสร้างเปลือกหุ้มสารสกัด สารออกฤทธิ์และวิตามินในระดับนาโนเมตร
เทคโนโลยีสร้างเปลือกหุ้ม
สารสกัด สารออกฤทธิ์ วิตามิน
ระดับนาโนเมตร
ที่มา: Research2Biz.com
น้ำตาลพรีไบโอติกส์จากน้ำเชื่อมลำไย
น้ำตาลพรีไบโอติกส์
จากน้ำเชื่อมลำไย
ที่มา: Research2Biz.com
น้ำปลาโซเดียมต่ำ
น้ำปลาโซเดียมต่ำ
ที่มา: Research2Biz.com
น้ำลายเทียมจากสารสกัดพืช
น้ำลายเทียม
จากสารสกัดพืช
ที่มา: Research2Biz.com
บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพสำหรับยืดอายุผักผลไม้
บรรจุภัณฑ์
จากพลาสติกชีวภาพ
ช่วยยืดอายุผักผลไม้
ที่มา: Research2Biz.com
ARDA ปาล์มสายพันธุ์ใหม่ ทนแล้ง ให้ผลผลิตสูง
ARDA ปาล์มสายพันธุ์ใหม่
ทนแล้ง ให้ผลผลิตสูง
ที่มา: Research2Biz.com
ปุ๋ยกล้วยไม้คุณภาพสูงต้นทุนต่ำ
ปุ๋ยกล้วยไม้
คุณภาพสูงต้นทุนต่ำ
ที่มา: Research2Biz.com
ผลไม้แช่อิ่มอบแห้งเพื่อสุขภาพ
ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง
เพื่อสุขภาพ
ที่มา: Research2Biz.com
ผลิตภัณฑ์ธัญพืชผสมถั่วสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้สูงอายุ
ผลิตภัณฑ์ธัญพืชผสมถั่ว
สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และผู้สูงอายุ
ที่มา: Research2Biz.com
ผลิตภัณฑ์ปลูกผมจากสารสกัดข้าวสังข์หยด
ผลิตภัณฑ์ปลูกผม
จากสารสกัดข้าวสังข์หยด
ที่มา: Research2Biz.com
ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงและแมลงจากสมุนไพรไทย
ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงและแมลง
จากสมุนไพรไทย
ที่มา: Research2Biz.com
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดลิ้นจี่
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากสารสกัดลิ้นจี่
ที่มา: Research2Biz.com
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดไขมันในเลือด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ลดไขมันในเลือด
ที่มา: Research2Biz.com
แผ่นควบคุมรอบการเป็นสัดในโคกระบือ
แผ่นควบคุมรอบการเป็นสัด
ในโคกระบือ
ที่มา: Research2Biz.com
ยางพารากลิ่นหอม
ยางพารากลิ่นหอม
ที่มา: Research2Biz.com
ระบบบำบัดของเสียแบบครบวงจรสำหรับโรงงานแปรรูปยาง
ระบบบำบัดของเสีย
แบบครบวงจร
สำหรับโรงงานแปรรูปยาง
ที่มา: Research2Biz.com
ลูกพันธุ์ปลากะรังจุดฟ้า (ปลาเก๋า)
ลูกพันธุ์ปลากะรังจุดฟ้า
(ปลาเก๋า)
ที่มา: Research2Biz.com
ลูกอบสมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่
ลูกอบสมุนไพร
ช่วยเลิกบุหรี่
ที่มา: Research2Biz.com
วัสดุบุฐานฟันปลอมจากยางพารา
วัสดุบุฐานฟันปลอมจากยางพารา
ที่มา: Research2Biz.com
วิธีออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนประสิทธิภาพสูงและช่วยประหยัดพลังงาน
วิธีออกแบบอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน
ประสิทธิภาพสูง
ที่มา: Research2Biz.com
สมุนไพรไทยสำเร็จรูปสำหรับประกอบอาหาร
สมุนไพรไทยสำเร็จรูป
สำหรับประกอบอาหาร
ที่มา: Research2Biz.com
สารสกัดจากพืชธรรมชาติสำหรับใช้ฆ่าเชื้อบริเวณเต้านมโค
สารสกัดธรรมชาติ
ใช้ฆ่าเชื้อ
บริเวณเต้านมโค
ที่มา: Research2Biz.com
หุ่นยนต์หยอดข้าวอัตโนมัติ
หุ่นยนต์หยอดข้าว
อัตโนมัติ
ที่มา: Research2Biz.com
อุปกรณ์ช่วยผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่
อุปกรณ์ช่วยผ่าตัด
สำหรับผู้ป่วย
โรคปากแหว่งเพดานโหว่
ที่มา: Research2Biz.com
อุปกรณ์ยึดตรึงกะโหลกสำหรับผู้ผ่าตัดสมอง
อุปกรณ์ยึดตรึงกะโหลก
สำหรับผู้ผ่าตัดสมอง
ที่มา: Research2Biz.com
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวัดความสุกผลไม้และแรงดึงเก็บเกี่ยว
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับวัดความสุกผลไม้
และแรงดึงเก็บเกี่ยว
ที่มา: Research2Biz.com