ข่าว

InnoThai ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ “ค่าย Make It Happen Camp #4”

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร สถาบันอาหาร สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ-สมาชิกเครือข่าย InnoThai และกลุ่ม Young Smart Farmer (YSF) Thailand ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0 (Make It Happen Camp #4)

อ่านต่อ ...

Maker Community เสริมแกร่งสตาร์ตอัพ 4.0

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดเสวนา “Maker Community ถอดบทเรียนนักประดิษฐ์สู่ธุรกิจทำเงิน” ฉายภาพความสำคัญ “เมกเกอร์” ในยุคนี้

“ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล” กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX) กล่าวว่า เมกเกอร์คือนักประดิษฐ์หรือ “นักทำ” โดยวัฒนธรรมเมกเกอร์คือเน้นทำเอง ไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลง ซ่อมแซม หรือทำใหม่

อ่านต่อ ...

OIE Forum "S-Curve Industry : Transforming towards Thailand 4.0"

กำหนดการ การประชุมวิชาการ สศอ(OIE Forum) ประจำปีงบประมาณ 2560  
“S-Curve Industry”: Transforming towards Thailand 4.0 
“S-Curve จุดเปลี่ยนประเทศไทย 4.0”
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.00 
ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

อ่านต่อ ...

ขอเชิญสมาชิก InnoThai และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

งานสัมมนา หัวข้อ Innovation of Medical Device for Thailand 4.0 
(ภายใต้กิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม : InnoThai)
วันพุธที่ 26 ก.ค. 2560 เวลา 8.30-12.00 น. 
ณ ห้องจูปิเตอร์ 8 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

อ่านต่อ ...

สมาชิกเครือข่าย InnoThai เข้าร่วมงานเสวนาและสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสาขาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร

สมาชิกเครือข่าย InnoThai เข้าร่วมงานเสวนาและสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสาขาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ซึ่งศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

อ่านต่อ ...

ประมวลภาพการประชุมระดมสมองของสมาชิกเครือข่าย InnoThai

ประมวลภาพการประชุมระดมสมองของสมาชิกเครือข่าย InnoThai ในหัวข้อ“การบริหารเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรมให้อยู่อย่างยั่งยืน” เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 – 21.30 น. ห้องอาหารริโอ กริลล์ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

อ่านต่อ ...

More Articles ...