กิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2562

Cross Innovation for New Value Chain :  From Premium Agri-food to Premium Food Service

กิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2562

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562ระหว่างเวลา  09.00 – 17.00 น.* 
ณ สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจบางจาก (BiiC) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง

มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมข้ามสายงาน ทำความรู้จักเครือข่ายใหม่ พัฒนาแนวคิดและต่อยอดธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

พบกับวิทยากรและเครือข่ายนวัตกรรมอาหารและสุขภาพ ที่ทำให้ท่านสามารถทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกมุมมองได้อย่างใกล้ชิด พร้อมโอกาสในการเข้าเยี่ยมชม Bangchak Learning Center

 

ฟรี! รับจำนวนจำกัด

ลงทะเบียนออนไลน์ https://bit.ly/2XcfypS

เส้นทางไป บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ https://bit.ly/2MV24ee

*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม