กิจกรรมเครือข่าย InnoThai ครั้งที่ 1/2562 รวมพลคนนวัตกรรม “SMEs เพื่อนช่วยเพื่อน เราจะโตไปด้วยกัน”

กิจกรรมเครือข่าย InnoThai ครั้งที่ 1/2562 รวมพลคนนวัตกรรม “SMEs เพื่อนช่วยเพื่อน เราจะโตไปด้วยกัน” จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20มกราคม 2562 ร่วมกันเสริมสร้างเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและมีโอกาสช่วยเหลือ สนับสนุนซึ่งกันและกัน จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ร่วมด้วย สมาคมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม (InnoThai Association) และสมาคมเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร (AGTIA)

กิจกรรมภายในงาน 

  • แนะนำเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม (InnoThai Network) และโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบตามแนวทางสากล และพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม และเชิญชวนสมัครสมาชิกเครือข่ายฯ
  • แนะนำเครือข่าย : สมาคมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม (InnoThai Association) และสมาคมเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร (AGTIA)
  • การทำความรู้จักกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ “SMEs เพื่อนช่วยเพื่อน เราจะโตไปด้วยกัน