งานสัมมนา หัวข้อ “นวัตกรรมอัจฉริยะ เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมพลาสติก”

งานสัมมนา หัวข้อ “นวัตกรรมอัจฉริยะ เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมพลาสติก”
ภายใต้งาน InterPlas 2019
วันที่ 20 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-12.00น.
ห้อง GH 201 BITEC Bangna
————————————————————————-
สำรองที่นั่งได้ ฟรี!!!!!
สมัครเข้าร่วมสัมมนา : https://qrgo.page.link/WixND
หรือ สแกน QR code
สอบถามเพิ่มเติม: ภีญดา เอกคณาลักษมี
ศูนย์อบรมอุตสาหกรรมพลาสติก 02 391 5340-43 ต่อ 425