น้ำซอสปรุงรสจากดอกมะพร้าวอินทรีย์ชีวาดี โคโคนัท อะมิโน

น้ำซอสปรุงรสจากดอกมะพร้าวอินทรีย์ชีวาดี โคโคนัท อะมิโน
บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์น้ำซอสปรุงรสเพื่อสุขภาพผลิตจากน้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์โดยกลุ่มเครือข่ายน้ำตาลมะพร้าวอินทรีย์ชีวาดี จังหวัดสมุทรสงคราม เหมาะกับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ เป็นภูมิแพ้หรือเบาหวาน

ชื่อสินค้า: น้ำซอสปรุงรสจากดอกมะพร้าวอินทรีย์ชีวาดี โคโคนัท อะมิโน
ชื่อกิจการ: บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด
ชื่อโครงการ/ชื่อหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือ:

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ทุนคูปองนวัตกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ที่อยู่:  205/197 หมู่ 10 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270    

เว็บไซต์:  http://www.chiwadi.com/

ที่มาความสำเร็จ:

ก่อนที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำซอสปรุงรสจากดอกมะพร้าวนั้น คุณสารภี ยวดยง กรรมการผู้จัดการบริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด ได้มองเห็นถึงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีการทำน้ำหวานจาก ดอกมะพร้าวมานานแล้วแต่ชุมชนอัมพวาต้องการเปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างอื่นหรือสร้างรีสอร์ทแบบโฮมสเตย์เพื่อตอบรับนักท่องเที่ยวที่มีเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ทำให้บริษัทฯ ปรารถนาจะสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำน้ำหวานจากดอกมะพร้าวโดยมีการปรับปรุงวิธีการแบบดั้งเดิมให้มีคุณภาพมากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภคมากขึ้น รวมทั้งต้องการรักษาสวนมะพร้าวที่ดีที่สุดให้คงอยู่สำหรับคนรุ่นต่อไป

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมการทำธุรกิจ โดยเฉพาะเครือข่ายเกษตรกรจากชุมชนอัมพวาและได้นำน้ำหวานจากดอกมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวของชุมชนมารังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายโดยปรับปรุงตั้งแต่การผลิตในฟาร์มไปจนถึงระบบการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในการผลิตสินค้านวัตกรรมซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น น้ำหวานดอกมะพร้าวสควีส น้ำส้มสายชูหมักไซเดอร์จากดอกมะพร้าวอินทรีย์ น้ำมะพร้าวอินทรีย์สกัดเย็น ซอสปรุงรสจากมะพร้าว น้ำจิ้มปรุงรสจากมะพร้าว เป็นต้น

บริษัท ชีวาดีฯ ได้มุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพจากการเก็บเกี่ยวแบบไร้สารเคมีตามหลักเกษตรอินทรีย์สากลมาตรฐาน USDA และ EU จนกระทั่งได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำหวานดอกมะพร้าวที่ได้รับการรับรอง GMP และวิจัยต่อยอดจนกระทั่งได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ดังต่อไปนี้

 1. รองชนะเลิศ ผลงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในปี 2553
 2. ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 สุดยอดนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งปี ของปี 2555 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. รางวัลวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศจากประธานรัฐสภาเมื่อปี 2556
 4. รางวัลชนะเลิศการออกแบบอาหารเชิงนวัตกรรม  จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อปี 2557
 5. รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานนวัตกรรมนักประดิษฐ์โลก 2 รางวัล จาก Word Invention Innovation Contest (WIC) ประเทศเกาหลี ได้แก่ รางวัลจากสมาคมนักประดิษฐ์เอเซีย (Asia Inventor Association) และรางวัลจากสมาคมนักประดิษฐ์โลก (World Inventor Association) เมื่อปี 2558
 6. รางวัลชนะเลิศการประกวดสินค้าดีเด่นจากสมาคมค้าปลีกประเทศมาเลเซีย เมื่อปี 2558
 7. รางวัล Prime Minister Award ประเภท Green Innovation โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อปี 2559 
 8. รางวัลนวัตกรรม 7 Innovation Awards ประเภทรางวัลนวัตกรรมประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เมื่อปี 2560
 9. รางวัล “SME Excellence Award” ในงาน Asean Business Awarding Ceremony 2017 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ประเทศฟิลิปปินส์ 

ที่มา:

 1. http://www.7innovationawards.com/award/detail-870 
 2. http://www.industry.in.th/dip/companynewsdetails.php?id=1677&uid=39393