เมดิฟูดส์ ข้าวหอมมะลิออร์แกนิกตราเรดแอนท์

บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตสินค้าภายใต้ปรัชญาของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ด้วยศรัทธาและความรัก และมีแนวคิดในการทำธุรกิจบนพื้นฐานของปรัชญาการดำรงชีวิตด้วยสุขภาพดี ในวิถีธรรม ก่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่างๆ จากข้าว ได้แก่ ข้าวหอมมะลิออร์แกนิกตราเรดแอนท์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวเบอร์รี่ และผงข้าวกล้องสกัดโฮลอินวันตราฮักปัน น้ำมันข้าวกล้องริซเตอรอลส์

ชื่อสินค้า:  ข้าวหอมมะลิออร์แกนิกตราเรดแอนท์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวเบอร์รี่ และผงข้าวกล้องสกัดโฮลอินวันตราฮักปัน น้ำมันข้าวกล้องริซเตอรอลส์
ชื่อกิจการ:  
บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อโครงการ/ชื่อหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือ:  
N/A
เว็บไซต์:  http://www.medifoodsco.com/
ที่อยู่:  สำนักงานใหญ่ 222/7 ม.เดอะไพรมารี เพรสติจ ถ.รัชดา-รามอินทรา คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. 10230
โรงงาน: 113 333 หมู่ 7 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150

ที่มาความสำเร็จ:

บริษัทมีแนวคิดในการทำธุรกิจบนพื้นฐานของปรัชญาการดำรงชีวิตด้วยสุขภาพดี ในวิถีธรรม จนมีคำกล่าวว่า “ข้าวแห่งศรัทธา นาแห่งความรักสองมือ ปลูกปัก ฮักกัน ปันกัน”  

ข้าวแห่งศรัทธา หมายถึง ผลิตผลที่มาจากแนวคิดที่ตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ ด้วยหลักธรรม ธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืน  ส่วนข้าวแห่งศรัทธา เป็นสัญลักษณ์แห่งการพัฒนาศักยภาพและจิตวิญญาณของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นธรรม และนาแห่งความรัก คือที่ปลูกข้าวด้วยศรัทธา ความรัก (ฮักกัน) ตั้งแต่การเพาะปลูก การจัดการเรื่องข้าวและนวัตกรรมจากข้าวในทุกมิติ
 
ผู้บริหารของบริษัทพยายามตั้งคำถามใกล้ตัวเกี่ยวกับความยั่งยืน และพบว่าถึงแม้ข้าวทุกต้นจะสามารถออกรวงเป็นทองคำด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แต่สิ่งนี้หาใช่ความยั่งยืนไม่ แนวคิดของการมีชีวิตและการใช้ชีวิตต่างหากที่จะทำให้เกิดความยั่งยืน เช่น ความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐ มีธรรมะทั้งกายและใจ เพื่อสร้างคุณประโยชน์และอริยทรัพย์ที่ยั่งยืน   

ยกตัวอย่างเช่น บริษัทมีแนวคิดในการสนับสนุนการทำนาด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี จึงได้มีการเข้าร่วม “โครงการด้วยเกล้า ด้วยข้าว Rice for the king” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับการทำนาด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ได้มีการเริ่มทดลองทำมาแล้ว 2 ปีก่อนหน้านี้ ซึ่งในปีแรกได้ผลผลิตข้าว 400 กิโลกรัม/ไร่ และในปีที่ 2 เพิ่มเป็น 800 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งมีชาวนาในจังหวัดชัยภูมิกว่า 1,000 ราย เข้าร่วมการทำนาแบบเกษตรอินทรีย์นี้ โดยทางบริษัทยังจะมีการส่งเสริมข้าวสายพันธุ์ใหม่ “พันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่” ซึ่งเกิดจากข้าวหอมมะลิและข้าวหอมนิลผสมกัน จะมีพื้นที่เพาะปลูกสำหรับพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ประมาณ 2,000 ไร่

บริษัท เมดิฟูดส์ฯ ได้รับรางวัลหลายรางวัลทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ เช่น รางวัล SMEs ดีเด่น ปี 2558 จากการประกวดสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 7 จัดโดย สสว.  รางวัลนวัตกรรมเครื่องดื่มสมุนไพร 2558 จัดโดยกรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รางวัลบรรษัทธรรมาภิบาล 2558 สนับสนุนโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  รางวัล World Best Rice Award 2010 จากงาน World Rice Conference 2010 ณ ประเทศไทย  และรางวัล World Most Remarkable Quality Award 2011 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียตนาม เป็นต้น

ที่มา:

  1. http://www.ryt9.com/s/tpd/1610587
  2. http://www.thairath.co.th/content/307336
  3. http://www.medifoodsco.com/ 
  4. การเสวนา “ตกผลึกความคิด..ผลิตด้วยนวัตกรรม” คุณวัชรพล บุญหลาย กรรมการบริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดิเอมเมอร์รัล      
  5. หนังสือ สุขภาพดี วิธีธรรม โดย เบน คนธรรมนา