การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 020 Inno Global Workshop 2019 : พลิกธุรกิจให้ทันสถานการณ์