ต้นแบบอุปกรณ์จัดท่าผ่าตัดหัวไหล่ในท่า Beach Chair

สถานะผลงาน: งานวิจัยอยู่ในระดับของเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม

บทคัดย่อ: ผู้ที่มีภาวะผิดปกติของหัวไหล่ เช่น ข้อต่อปลายกระดูกไหปลาร้าเสื่อมหรืออักเสบ กระดูกงอกทับเส้นเอ็นหัวไหล่ ภาวะเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีก ข้อไหล่หลุด และข้อไหล่ติด สามารถแก้ไขความผิดปกติได้ด้วยการผ่าตัด ท่าผ่าตัดที่ใช้คือ ท่านอนตะแคง (lateral decubitus position) และใช้อุปกรณ์จัดท่าผ่าตัด Arthrex 3-point Shoulder Distraction System (ภาพที่ 1) เพื่อดึงแขนให้ตึงและปรับระดับให้เหมาะสมต่อการผ่าตัด อย่างไรก็ดี อุปกรณ์ช่วยจัดท่าผ่าตัดนี้มีราคาสูง ใช้งานยาก ทั้งยังเกะกะทำให้แพทย์เข้าถึงตำแหน่งผ่าตัดได้ลำบาก

ทีมวิจัยร่วมปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับทีมแพทย์ โดยสังเกตการปฏิบัติงานภายในห้องผ่าตัดเพื่อให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและแก้ไขได้ตรงจุด พบว่าขั้นตอนการยกตัวผู้ป่วยด้วยอุปกรณ์จัดท่าแบบเดิมมีความยากลำบาก หากสามารถสร้างกลไกแทนแขนของอุปกรณ์เดิมก็จะสามารถช่วยผ่อนแรงให้ทีมแพทย์ได้ ซึ่งทีมวิจัยพิจารณากลไกทางเลือกที่จะมาทดแทนแขนของอุปกรณ์จัดท่าแบบเดิมไว้หลายระบบ เช่น การใช้เฟืองทดในตัวกระตุ้นแนวตรง (linear actuator) การใช้ระบบแม่แรงไฮดรอลิก (hydraulic jack) และการใช้ระบบแก๊สสปริง แต่เมื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยพบว่า การใช้ระบบแก๊สสปริงตอบโจทย์การใช้งานได้ดีกว่าระบบอื่น

จุดเด่น

  • สามารถปรับระดับองศาของการเอนได้อิสระตามต้องการด้วยบุคลากรเพียงคนเดียว
  • มีชุดรองหัวไหล่ทั้ง 2ด้านที่สามารถถอดเข้า-ออกได้ทำให้แพทย์เข้าถึงจุดที่จะผ่าตัดได้ง่าย
  • มีเบาะหนุนศีรษะพร้อมที่ประคองไม่ให้ศีรษะหลุดจากเบาะเพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยขณะผ่าตัด

ที่มา:  www.mtec.or.th

ลิงค์: https://www.mtec.or.th/research-projects/25187/