การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์และวิธีการรับรอง มอก.เอส

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักเกณฑ์และวิธีการรับรอง มอก.เอส

ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เวลา 08.30-16.00 น.

รุ่นที่ 1: 26 มิถุนายน 2562

รุ่นที่ 2: 24 กรกฎาคม 2562

รุ่นที่ 3: 28 สิงหาคม 2562

ดูรายละเอียด https://smethai.or.th/i-regist/?r=register&project=62-006-TISI

ลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxnSh5-eqMMrM4aiBvikCxJzLbu4ddtfzmAX_xLuRmyAE1qQ/viewform?fbzx=-7915014304781767403

จัดโดย กองกำกับองค์กรด้านการมาตรฐาน  สำนักงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม  โทร 02-2023534

Date

มิ.ย. 26 2019 - ส.ค. 28 2019

Time

08:30 - 16:00
QR Code