Smart Advisor

/
กำลังมองหาความช่วยเหลือสำหรับธุรกิจของคุณ?

รวดเร็วเพียงไม่กี่ขั้นตอน Smart Advisor จะช่วยแนะนำคุณเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
เริ่มตอบคำถาม
ประเภทกิจการ?
ทุนจดทะเบียน?
มูลค่าสินทรัพย์ถาวร? (ไม่รวมค่าที่ดิน)
จำนวนการจ้างงาน?
รูปแบบการจดทะเบียนกิจการ?
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย?
ความต้องการความช่วยเหลือสำหรับช่วงการวิจัยและพัฒนา?
รูปแบบความช่วยเหลือ?
ตรวจคำตอบ