อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร SMART Traceability for Food Industrial (ฟรี)

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“SMART Traceability for Food Industrial” ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-16.30 น. ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

จัดโดย: กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สมัครลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

ลงทะเบียนออนไลน์ https://bit.ly/2I8nCQD